Huurder

Wil je een woning huren, dan moet je rekening houden met volgende zaken

 • Als nieuwe huurder betaal je een huurwaarborg voor je woning van 840 euro
 • Je staat open voor de huurbegeleiding
 • Je betaalt de huur maandelijks en stipt
 • Je onderhoudt de woning goed
 • Je veroorzaakt geen overlast (bijvoorbeeld geluidshinder).
 • Je meldt tijdig technische problemen in de woning aan ons SVK.
 • Je respecteert het intern huurreglement 
 • Je komt afspraken na of annuleert tijdig (liefst minstens 1 werkdag op voorhand).
 • Als je verhuist, stel je ons SVK hiervan tijdig op de hoogte. Je moet de huurovereenkomst officieel op zeggen, pas dan gaat de opzegtermijn van drie maandern van start.

Huurbegeleiding

Als huurder kan je vanaf de eerste dag van de huur met allerlei vragen terecht bij de huurbegeleid(st)er. Hij of Zij is je eerste aanspreekpunt. je kan de huurbegeleid(st)er contacteren via telefoon of persoonlijk ontmoeten tijdens huisbezoeken.

De huurbegeleid(st)er streeft ernaar om samen met jou oplossingen te vinden voor eventuele problemen. Op die manier werken we samen aan een stabiele woonsituatie. 

De huurbegeleid(st)er kan je bijvoorbeeld verder helpen met volgende zaken. Hij/zij:

 • adviseert, begeleidt en informeert je over de huursubsidie, de huurpremie, het huurcontract, doorstroom naar sociale huisvesting,...
 • zorgt er in samenspraak met jou voor dat je de huurverplichtingen nakomt: denk aan het onderhoud van de woning, de betaling van de huurgelden, het vermijden van huurachterstal,...
 • staat in voor huurderparticipatie via het organiseren van huurdersoverleg
 • neemt initiatieven om je woon- en leefomstandigheden te verbeteren zodat zelfstandig thuis wonen beter verloopt