Voorwaarden

Om je te kunnen inschrijven op de wachtlijst van het Sociaal Verhuurkantoor Knokke-Heist moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Je bent meerderjarig
    •  Als je minderjarig bent, sta je onder het statuut van begeleid zelfstand wonen.
  • Je gezamelijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden ligt onder de vooropgestelde grenzen. (*)
  • Je beschikt niet over een woning of perceel in binnen- of buitenland in volle of gedeeltelijke eigendom of volledig vruchtgebruik.
  • Je spreekt Nederlandse taal of je bent bereid het te leren.
  • Als je een verplichte inburgeraar bent (niet EU-lid), heb je de inburgeringscursus gevolgd of ben je bereid deze te volgen.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister- of vreemdelingenregister of hebt een referentieadres van het OCMW.

(*) Indien je inkomsten boven de voorgestelde grenzen liggen, kan je eventueel terecht in het Betaalbaar Verhuurkantoor.